Ledelse af både små, store, nye og gamle virksomheder, handler i dag om en hel anden form for lederskab, end det gjorde i går. En leder af i dag er først og fremmest en medarbejder.

En rigtig dygtig leder af i dag, er en leder der rent faktisk formår, at få alle medarbejdere til også, først øg fremmest lederen, som en medarbejder.

Kransekage lederfigurer er der ikke længere plads til i erhvervslivet. Ledelse med trussel eller lovning om belønning, er ikke længere en brugbar form for ledelse.

Lederkurser giver overskud i hverdagen

Den nye lederuddannelse og de online kurser der findes i ledelse i dag, handler om helt andre ting, end de gjorde førhen. Ledelse handler i dag om at se sine medarbejdere som ligemænd. Endnu mere vigtigt, så handler det om at få medarbejderne til at se lederen, som en medarbejder.

Medarbejderne er i fokus

Medarbejderne er således fokus for de nye lederuddannelser. Medarbejdernes trivsel er en vigtig faktor. Endnu mere vigtig er medarbejdernes følelse af medansvar. Lønforhøjelse, frokostordninger, fleksible arbejdstider er alt sammen gode tiltag. Der hvor det virkeligt gælder, er at få medarbejderne til at føle sig medansvarlige for selve firmaets drift.

En leder af i dag, er ikke det samme som en leder af i går

En leder af i dag, skal således have helt andre egenskaber i bagagen, end en leder skulle førhen. En dygtig leder af i dag, har lært at lytte til både høj og lav. Han har også lært at tale med gensidig respekt, med både høj og lav.

En leder af i dag findes på gulvet. Han har ikke et skjult kontor med en lukket dør. Optimalt set er hans kontor på gulvet, blandt alle andre medarbejdere, helt uden både dør og vægge.